دانلود
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمود پانا
نویسندگان

تصفیه فاضلاب در ایران

در ایران از زمانهای بسیار دوری لجن بدست آمده از چاههای جب كننده ی فاضلاب به عنوان كود كشاورزی بكار گرفته می شده است. ولی در تمام این روش ها بیشتر تكیه بر بازیابی از مواد كودی فاضلاب بوده است و نه تصفیه ی آن.در ایران امروز تصفیه خانه های فاضلاب به صورت پیشرفته ی خود سابقه ی تاریخی طولانی ندارند و محدودند به چند تصفیه خانه ی محلی در نواحی شمال تهران كه قدیمی ترین آنها تصفیه خانه ی صاحبقرانیه می باشد كه در سال 1340 شروع بكار كرده است. از نظر بزرگی مهمترین تصفیه خانه ها، تصفیه خانه های اصفهان می باشند كه قدیمی ترین آنها در سال 1345 شروع بكار كرده است. جدول شماره ی (0-1) نام برخی از تصفیه خانه های فاضلابی كه درسال 1376 مشغول بكار بوده اند را در شهرهای ایران نشان می دهد. با توجه به اعداد این جدول، جمعیت زیر پوشش تصفیه خانه های فعال در سال نامبرده در اصفهان حدود 70% و در تهران كمتر از 3% بوده است.

هدف از تصفیه ی فاضلاب

در تصفیه ی فاضلاب هدف های زیر مد نظر می باشند:

الف- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم- فاضلاب های شهری همیشه دارای میكروب های گوناگونی می باشند كه قسمتی از آنها را میكروب بیماری زا[1] تشكیل می دهند ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست و منبع زیست و منبع های طبیعی آب، چه آنهائی كه در زیر زمین قرار دارند، موجب آلوده شدن این منبع ها به میكروبهای بیماری زا می گردد و در اثر تماس انسان با این منبع ها خطر گشترش بیماری ها میان مردم به وجود می آید:

ب- پاك نگهداری محیط زیست- وارد نمودن فاضلاب های تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگی این محیط شده كه بجز خطرهای مستقیمی كه برای بهداشت مردم دارد، نتایجی دیگر از قبیل ایجاد مناظر زشت، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات بخصوص مگس و پشه را بهمراه دارد. این حشرات خود وسیله ای برای جابجا شدن میكروب های بیماری زا و آلوده سازی محیط زیست با این میكروب ها می باشند.

ج- بازیابی فاضلاب- با توجه به اینكه مقدار نمك های معدنی محلول در فاضلاب به مراتب كم تر از آب دریاهای آزاد می باشد و فاضلاب جزو آب های شیرین ولی آلوده به حساب می آید، استفاده دوباره از فاضلاب تصفیه شده به جای آب شیرین جهت آبیاری كشاورزی به مراتب ارزان تر از شیرین سازی آب دریاهای شور می باشد. این مسئله در ایران كه در بسیاری از نقاط آن مردم با كمبود آب شیرین مواجه هستند، می تواند در مصرف آب شیرین مورد استفاده در آبیاری كشاورزی رفه جوئی نماید.

كاربرد دوباره فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری كشاورزی بجز صرفه جوئی در مصرف آب شیرین به علت وجود مواد كودی در فاضلاب تصفیه شده می تواند منبع غذائی خوبی برای گیاهان تقویت كشتزارها گردد.

در اینجا لازم به تذكر است كه بكار بردن فاضلاب خام و تصفیه نشده جهت آبیاری كشاورزی مشكلات زیادی در بر دارد، تا جائی كه غالباً استفاده از این گونه فاضلاب ها را غیر ممكن می سازد. در هر صورت برای رسیدن به نتایج خوب در كاربرد دوباره فاضلاب در كشاورزی نیاز به مطالعه بررسی و برنامه ریزی كاملی هست.

د- تولید كود طبیعی- لجنی كه از تصفیه زیستی فاضلاب بدست می آید دارای مقداری زیاد تركیبات شیمیایی نظیر نیتراتها، سولفات ها و فسفات ها می باشد كه ارزش كودی برای رشد گیاهان دارند. برای افزایش قابلیت جذب این لجن آنرا در یك سلسله عملیاتی با كودهای گیاهی كه از باقی مانده برگ و ساقه درختان تشكیل شده اند و یا با كود های حیوانی مانند مدفوع حیواناتی هم چون گاو گوسفند بهم آمیخته و مدتی آنرا بحالت خود می گذارند و سپس به صورت كود طبیعی بكار می برند.

ه- تولید انرژی- همانگونه كه بعداً در این كتاب گفته خواهد شد، نزدیك به 70 درصد گازهای تولید شده در انبارهای هضم لجن را گاز متان تشكیل می دهد كه ارزش سوختی آن در حدود ارزش سوختی گاز شبكه شهری می باشد. در تصفیه خانه ها می توان با سوزانیدن آن و گرم كردن دیگهای بخار، گرمای مورد نیاز یكان های تصفیه خانه را تامین نمود. حتی در تصفیه خانه های بزرگ این گاز را جمع آوری كرده و با استفاده از توربین های گازی، ژنراتور برقی را بحركت  در آورده و تولید برق می كنند.

مراحل تصفیه فاضلاب

فرایند پالایش یا تصفیه فاضلاب را معمولاً به سه مرحله تقسیم می نمایند.

مرحله یكم- این مرحله بنام تصفیه مقدماتی نامیده می شود و شامل است بر تصفیه فیزیكی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی مواد معلق، و بالاخره خشك كردن و دفع لجن.

مرحله دوم-مرحله دوم تصفیه فاضلاب یا تصفیه ثانوی شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باكتری های گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه زیستی با استفاده از باكتری های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن. راهبری تأسیسات تصفیه ثانوی نسبت به مرحله یكم نیاز به صرف انرژی و هزینه بیشتری دارد.

مرحله سوم- این مرحله كه تصفیه پیشرفته و یاتصفیه نهائی نیز نامیده می شود، شامل است بر زلال سازی و كاربرد یك یا چند روش از تصفیه تكمیلی زیر:

- ادامه فرایند نیترات زدائی.

- گذرانیدن فاضلاب از صافی های ماسه ای و یا صافی های بسیار ریز گذر[2]

- استفاده از كربن فعال[3]

- نمك زدائی با روش تعویض ین[4]

- روش اسموزی وارونه [5]

- در برخی موارد و بسته به نوع مصرف پساب كلر زدائی و جز آن...

دراینجا لازم به گفتن است كه گند زدائی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه(پساب) ، فرایندی است اجباری و باید درهر حالتی كه تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد.

درصورتی كه تمام تأسیسات یك تصفیه خانه به درستی كار كنند، می توان در مرحله دوم تصفیه آلودگی فاضلاب را 90 تا96 درصد كاهش داد و این كاهش آلودگی برای برقراری ظوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منبع های طبیعی آب، حفظ بهداشت و پاك نگه داشتن محیط زیست كافی است. ولی در صورتی كه بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضاهای سبز درون شهرها استفاده كنیم، یك تصفیه پیشرفته كه مرحله سوم را تشكیل دهد، لازم می باشد.

در موارد استثنائی كه منبع های طبیعی آب قدرت تصفیه خود بخودی فاضلاب را داشته باشند، پس از مطالعات كامل حتی ممكن است تنها به تصفیه مقدماتی نیز اكتفا نموده و بقیه فرایند تصفیه را به عهده طبیعت واگذار نمود.

به علت اینكه از یك سو امروزه درتصفیه خانه های فاضلاب شهری در ایران از سومین مرحله تصفیه استفاده نمی شود و از سوی دیگر تأسیسات تصفیه پیشرفته و یا سومین مرحله تصفیه فاضلاب بسیار پرهزینه می باشد، نویسنده از گفتگو در جزئیات و ظوابط طراحی یكان های این مرحله در این چاپ از كتاب خود داری می نماید. در صورتی كه نیاز به این گونه تصفیه در آینده برای كشور احساس گردد، درتجدید نظرهای  بعدی بخش  مجزائی در این مورد به كتاب افزوده خواهد شد.

كیفیت فاضلاب در طرح تصفیه خانه

برای طراحی یك تصفیه خانه، فاضلاب را باید از دو دید كمی و كیفی بررسی نمود.

چنانكه در جلد یكم این كتاب ملاحظه گردید 49 ، مقدار فاضلاب بسته به شرایط اقلیمی و مساحت فضای سبر موجود در شهر تنها بخشی از آب مصرف شده یك شهر را در بر می گیرد. ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در شهرهای ایران را می توان 50 تا80 درصد انتخاب نمود.در مقابل ممكن است حدود 10 تا30 درصد دبی فاضلاب خانگی را به صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی از بارندگی به فاضلاب خانگی افزود. همچنین بای دمقدار نشت آب های زیرزمینی رابه شبكه گرد آوری فاضلاب مورد توجه قرار داد. مقدار نشت آب زیر زمینی و آمیخته شدن با فاضلاب خانگی بسته به عمق سطح آب زیر زمینی، نوع زمین و نوع لوله های گرد آوری  فاضلاب می تواند بین 10 تا 100 درصد ماكزیم دبی فاضلاب خانگی تغییر نماید.

در طراحی یكان های گوناگون تصفیه خانه فاضلاب و محاسبه مدت زمان توقف فاضلاب در آنها، باید نوسان های تولید فاضلاب در شهر نیز مورد توجه قرار گیرند. ضریب ماكزیمم و مینیمم جریان فاضلاب بسته به بزرگی و كوچكی شهر یعنی به شمار جمعیت از یك سو و ظرفیت كانال های گرد آوری و طول آنها از سوی دیگر متفاوت می باشد. چون در جلد یكم این كتاب در مورد تعیین مقدار فاضلاب توضیحات مفصلی داده شده است، در این جلد از كتاب از گفتگوی دوباره در این مورد خود داری می شود و تنها متذكر می گردد كه به علت دوری تصفیه خانه كاسته می شود، بنابراین حتی الامكان باید عددهای كوچكتری برای ضریب ماكزیمم و عددهای بزرگتری برای ضریب مینیمم انتخاب نمود. این موضوع به ویژه برای یكان هائی كه در انتهای تصفیه خانه جای دارند، به علت حجم و خاصیت ذخیره ای كه یكان های پیش دارا می باشند، بیشتر اهمیت می یابد.

بجز كمیت فاضلاب، كیفیت آن نیز در طراحی یك تصفیه خانه اهمیت به سزائی دارد. چنانكه بعداً در این كتاب به تفصیل ملاحظه خواهد شد، ابعاد برخی از یكان های تصفیه خانه مانند یكان های تصفیه زیستی با توجه با میزان آلودگی فاضلاب طراحی می شوند. گفتگو در مورد انواع و میزان آلودگی فاضلاب طراحی می شوند. گفتگ%D

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 7 دی 1389

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic